skipmenu
 
 
en
Nachádzate sa : 

 mapka_kontakt


tomenu
Disponujeme najmodernejším technickým vybavením, profesionálnym prístupom, absolútnou spoľahlivosťou, pri lisovaní plastov i montážnych prácach uplatňujeme najmodernejšie technologické postupy.
 
Lisovňa plastov je vybavená najmodernejšími vstrekovacími lismi pre vstrekovanie termoplastov, a to s hmotnosťou výliskov od 20 do 2500 g. Využívame 10 lisov s uzatváracou silou od 200 do 1050 ton, od renomovaných výrobcov ENGEL a MITSUBISHI. engel
wittmann_150text Súčasťou lisov sú automatické roboty pre vyberanie výliskov od spoločnosti WITTMANN. Pre manipuláciu s formami máme k dispozícii osadené dva portálové žeriavy o nosnosti 7,4 a 12,5 tony.
Distribúciu materiálu - granulátu riešime centrálnou dopravou ku všetkým odberným miestam s centrálnym zdrojom podtlaku, kontinuálnym sušením, čistením, filtráciou a úpravou od spol. MOTAN. Chladenie technologickej vody pre okruhy vstrekovacích lisov - foriem využívame chladiacu technológiu od fy. RHOSS. motan_150s_text
rhoss_150text Vnútorný okruh chladiacej vody je vybavený úpravňou technologickej vody od fy. EUROWATER pre zabezpečenie vysokej životnosti foriem. Pre temperovanie vtokových sústav nástrojov využívame elektrické temperačné prístroje ToolTemp