skipmenu
jit_5
en
Nachádzate sa : 

tomenu

 

 

siluet90x90

Funkcia: riaditeľ, konateľ spoločnosti
         
  Meno: Martin Makara        
  E-mail: makara@jitplastic.sk    
         

 

 

 

siluet90x90

Funkcia: obchodný riaditeľ    
         
  Meno: Peter Ganobčík    
  E-mail: ganobcik@jitplastic.sk    
         

 

 

 

siluet90x90

Funkcia: manažér výroby    
         
  Meno: Jaroslav Noskovič        
  E-mail: noskovic@jitplastic.sk    
         

 

 

 

siluet90x90

Funkcia: manažér kvality    
         
  Meno: Pavol Predný        
  E-mail: predny@jitplastic.sk    
         

  

 

 

siluet90x90

Funkcia: ICT    
         
  Meno: Marek Dubový    
  E-mail: dubovy@jitplastic.sk