skipmenu
en
Nachádzate sa : 

 mapka_kontakt


tomenu

Neustále zlepšovanie - naša cesta a cieľ

 
Zabezpečenie kvality našej produkcie je prvoradým cieľom našej spoločnosti. Politika kvality je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti i dodávateľov. Uplatňujeme partnerské vzťahy s našimi dodávateľmi, ktorých zapájame do neustáleho zlepšovania kvality výrobkov.
 
Vďaka očakávaniu zákazníkov a snahe o stabilné umiestnenie na trhu pri udržaní dobrej hospodárskej výkonnosti, zaviedla firma JIT Plastic s.r.o. systém zabezpečenia kvality podľa normy, aktuálne ISO 9001:2008. sublera_s
 
Kvalita je súčasťou politiky podniku, pričom podstatnú úlohu zohráva plnenie požiadaviek zákazníka a životného prostredia. V našej spoločnosti pre podporu riadenia kvality využívame softvérový modul systému SPC, ktorý nám umožňuje zabezpečiť stabilný proces výroby podľa všetkých platných noriem v daných oblastiach.
 
 
 
20.4.2006     Certifikačný proces Bureau Veritas podľa normy ISO 9001:2000
 
30.4.2009     Recertifikačný audit 3EC International podľa normy ISO 9001:2008
 
  
 
 
cert_ISOssssiso2008SKss
 
 
 

Podporné procesy k zaisteniu kvality splňujú požiadavky našich zákazníkov.

  • vstupná kontrola materiálov - dodacie listy, atesty, certifikáty
  • súčasť výrobného procesu - samokontrola a priebežná kontrola
  • kontrola dôležitých rozmerov je zabezpečená meracími prístrojmi
  • pravidelné interné audity
  • kontrola stability procesov výroby za pomoci štatistické metódy – SPC
  • pravidelná kalibrácia interných a externých meradiel a kontrolných zariadení